Перекласти сторінку

Віктор Святославович Ідзьо. Монографії та наукові праці.


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК. Академік Віктор ІДЗЬО, 2017.pdf


Ідзьо В. Інститут Східної Європи в 2001-2016 рр.pdf


Ідзьо В. Галицьке Королівство: найвище державне сходження Карпато-Дністровської цивілізації, 2015.pdf


Ідзьо В. Українська Ялта - Український Крим. Монографія, 2015.pdf


Ідзьо В. Міжнародні наукові конференції Українського державного університету, Українського Історичного Клубу міста Москви в Івано-Франківську в 2000 - 2006 роках, 2015.pdf


ДОВІДНИК. Віктор ІДЗЬО.2014


Ідзьо В. Давня українська література: призабута та малодосліджена спадщина українського народу, 2015.pdf


Ідзьо В. Українські греко-католики в Росії. Монографія, 2015.pdf


Ідзьо В. Митрополит Андрей Шептицький на шпальтах російської преси та часопису українців Росії «Украинская Жизнь» в 1914-1917 роках, 2015.pdf


Ідзьо В. Стародавній Перемишль ІХ–ХІІ ст.: зародження та становлення української християнської релігійної культури на Сяні,2015.pdf


Ідзьо В. Тарас Шевченко в Москві та Петербурзі,2015.pdf


Ідзьо В. Засновник кобзарського мистецтва у повоєнній Польщі Петро Лахтюк – Пантелеймон Бондарчук за свідченнями матеріалів газети “Наше Слово” 1961-2002, 2015.pdf


Ідзьо В. Господарська діяльність ОУН за свідченнями Окружного провідника господарки: Жовківського, Рава-Руського та Любачівського районів Олекси Снігура - Дмитра Богуша на псевдо "Економ", 2015.pdf


Ідзьо В. «Украинская жизнь» - науково-літературний і громадсько-політичний журнал українцiв Москви та Росiї у 1912-1917 роках, 2015.pdf


Ідзьо В. Зародження і становлення християнства на території Подністров’я та Посяння в ІІІ-ХІІІ століттях, 2015.pdf


Ідзьо В. Папа Римський Інокентій IV , король Русі-України Данило І, Галицький. До питання релігійних та політичних взаємовідносин Української держави та Римської Церкви в ХІІІ столітті, 2015.pdf


Ідзьо В. Король Русі Юрій І в українській та європейській історії та державницькій традиції (1255–1308), 2015.pdf


Ідзьо В. Руське королівство та Тевтонський Орден: політичні, економічні та релігійні взаємовідносини у XIII-XIV століттях, 2015.pdf


Ідзьо В. Адміністративний устрій держави великого князя Данила Галицького під час монголо-татарського нашестя та в час коронації на короля України-Русі у 1240-1264 роках, 2015.pdf


Ідзьо В. Король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті. - 2015.pdf


Ідзьо В, Українська держав а в ХІІІ столітті.-2015.pdf


Ідзьо В. Роль мами короля Данила, візантійської принцеси Анни в утворенні Українського королівства в середині ХІІІ століття. - 2015.pdf


Ідзьо В. Хеттcька цивілізація в історичному, мовному, культурному процесі етнотворення українського народу, 2015.pdf


Ідзьо В. Кельтська цивілізація на території України, 2015.pdf


Ідзьо В. Ранньослов’янське суспільство. Ранньослов’янська державність. Зародження і становлення християнства на території України.pdf


Ідзьо В. Запорізьке козацтво як національна еліта в Українській державі в XVII-XVII І cтоліттях, 2015.pdf


Ідзьо В. Сarpiani - Карпи - Хорвати - V століття до нашої ери – Х століття нашої ери, 2015.pdf


Ідзьо В. Basternae - Бастарнія згідно зі свідченнями античних, римських джерел та карти Клавдія Птолемея (ІІІ ст. до н. е. - ІІІ ст. н. е.), 2015.pdf


Ідзьо В. Ярослав, князь Галицький: господар, політик, дипломат, полководець, державний стратег (1153-1187), 2015.pdf


Ідзьо В. Володимир, князь Галицький: господар, політик, дипломат, полководець, державний стратег (1141-1153), 2015.pdf


Ідзьо В. Галицька держава - процеси етнотворення та становлення ІІІ-ХІІ ст., 2015.pdf


Ідзьо В. Михайло Грушевський на шпальтах часописів українців Росії “Украинский Вестник ” та “Украинская Жизнь” у першій чверті ХХ століття, 2015.pdf


Ідзьо В. Село Угринів Тисменицького району Івано - Франківської області в археологічній, історичній та мовознавчій традиції, 2015.pdf


Ідзьо В. Львівське королівство у ХІII-ХІV століттях, 2015.pdf


Ідзьо В.Українські національні та культурні цінності в архівах, музеях та бібліотеках міста Москви, 2015.pdf


Ідзьо В. Михайло Грушевський на шпальтах часопису українців Санкт-Петербурга «Украинский Вестник». 150-ти літтю з дня народження присвячується,2016.pdf


Ідзьо В. Cкельний культовий пам’ятник на притоці Дністра ріці Бистриці “Монастир” (порівняльний аналіз досліджень вчених ХІХ-ХХІ століть).pdf


Ідзьо В. Українська Повстанська Армія – згідно свідчень німецьких та радянських архівів.pdf


Ідзьо В. Журнал “Орлики”, як засіб боротьби та пропаганди з тоталітарнім комуністичним режимом УРСР, ОУН-УПА в середовищі українських дітей в 50-х роках ХХ століття.pdf


Ідзьо В. Кафедра Українознавства Інституту Східної Європи Університету «Львівський Ставропігіон» у 2003-2015 роках


Ідзьо В. Лекції з Українознавства, 2015.pdf


Ідзьо В. Науковий журнал «Українознавець» у 2005-2015 рр.pdf


Ідзьо В. Будівничі Галицької держави, князі: Володимир, Ярослав, Олег, 2015.pdf


Ідзьо В. Українська держава в ІХ-ХІV століттях, 2015р.pdf


Ідзьо В. Господарсько-економічний та культурно-християнський розвиток Галичини в ІІI-ХІІІ століттях.pdf


Ідзьо В. Етногенез Галичини, 2015.pdf


Ідзьо В. Українська християнська громада села Угринів Тисменицького району Івано-Франківської області. 450-літтю з часу першої письмової згадки присвячується (1565-2015), 2015.pdf


Ідзьо В. Українізація. Голодомор, 2015.pdf


Ідзьо В. Візантійська християнська держава в IV-XV століттях, 2015.pdf


Ідзьо В. Князь Олег Ярославович Галицький – автор «Слова о полку Ігоревім», 2015.pdf


Ідзьо В. Король Русі Лев Данилович (1292-1301), 2015.pdf


Ідзьо В. Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях, 2015.pdf


Ідзьо В. Історія України, 2015.pdf


Ідзьо В. Стародавний печерний комплекс в селі Страдч Львівської області, його язичницькі та християнські традиції, 2015.pdf


Ідзьо В. Галицький король Коломан І та процеси першої політико-релігійної унії в Галичині в першій чверті ХІІІ століття, 2015.pdf


Ідзьо В. Відновлення Галицького королівства (1215-1221) Священною Римською імперією в австро-угорський період української історії (1772-1918)


Ідзьо В. Україна – Польща. Нариси з історії та культури IX-XVII століть, 2015.pdf


Ідзьо В. До історії однієї могили на Закерзонні, 2015.pdf


Ідзьо В. До історії однієї могили на Закерзонні,2016.pdf


Ідзьо В. Олексій Нирко - Український громадський та науково-культурний діяч Української Ялти та Криму, 2015.pdf


Ідзьо В. Трипільська цивілізація в Україні: Характеристика розвитку та занепаду в контексті еволюції стародавнього світу у VІ-II тисячоліттях до нашої ери, 2015.pdf


Ідзьо В. Візантійська література та культура у IV- XV століттях, 2015.pdf


Ідзьо В. Григорій Сковорода – національний символ української філософської та державницької думки XVIII століття, 2015.pdf


Ідзьо В. Василь Трофимович Наріжний – основоположник українського роману, 2015.pdf


Ідзьо В. Івано-Франківський обласний осередок Міжнародної громадської організації «Українське Козацтво» - «ГАЛИЦЬКА СІЧ» у 1990-2015 роках.pdf


Ідзьо В. Українська діаспора в Росії, українсько-російські взаємовідносини: історія, наука, релігія.pdf

Ідзьо В. Нарис історії Української Греко-Католицької Церкви – за свідченнями джерел російських архівів.pdf


Ідзьо В. Іван Франко на шпальтах часописів українців Росії та Польщі у ХХ столітті, 2015.pdf


Ідзьо В. Леся Українка: письменниця і борець за відновлення незалежності України в 1917 році – за матеріалами видань та часопису українців у Росії “Украинская Жизнь” в першому десятилітті ХХ століття, 2015.pdf


Ідзьо В. Український державний університет міста Москви в 1991-2006 роках.pdf


Ідзьо В. Олександр Дзигар - український громадський діяч в Харбіні та Москві.


Ідзьо В. Австрійський полк «Українські Січові Стрільці» (1914-1918), німецька дивізія «Галичина» (1943-1945) - військові бойові формування з українців у часи першої та другої світових воєн та їх участь в українському державотворенні.pdf


Ідзьо В. Інститут Східної Європи в 2001-2016 роках.pdf


Ідзьо В. Міжнародна діяльність Iнституту Східної Європи при Університеті "Львівський ставропігіон" у 2016 році.pdf


Ідзьо В. Міжнародна діяльність Інституту Східної Європи в 2017 році.pdf


Ідзьо. Король Руси-України Роман Великий.pdf


Ідзьо В. Святий Папа Римський Григорій VII - засновник королівства Руси-України в ХІ столітті.pdf